ELABORAREA PROIECTULUI (suport pentru beneficiari)

I. O ordine de elaborare a elementelor proiectului de finanțare ar putea fi următoarea: a. Definirea problemei care trebuie rezolvată. În acest scop trebuie identificate problemele majore existente, dintre care trebuie selectată Citeste»

Şanse reale pentru tinerii care pot schimba lumea

Asociaţia Obştească VICON în parteneriat cu Direcţia Raională Învăţămînt, Tineret şi Sport Căuşeni, Primăria s.Taraclia, r.Căuşeni a desfășurat instruirea în cadrul Școlii Tinerilor Lideri (24-26 februarie 2012) pentru promovarea participării tinerilor din Citeste»

A V I Z . Vă invităm la Școala Tinerilor Lideri

Asociaţia Obştească VICON în parteneriat cu Direcţia Raională Învăţămînt, Tineret şi Sport Căuşeni, Primăria s.Taraclia, r.Căuşeni anunţă despre organizarea Şcolii Tinerilor Lideri În cadrul proiectului „Participarea tinerilor la dezvoltarea comunităţii” Scopul proiectului Citeste»

Dezvoltarea abilităţilor de lider

O nouă abordare a leadership-ului poate ajuta femeile să fie mai încrezătoare în propriile lor forţe şi să devină lideri mai efectivi. Femeile încep cariera profesională şi în afaceri cu acelaşi nivel Citeste»

Suport pentru desfăşurarea activităţilor în grup

Activitatea are drept scop dezvoltarea abilitatilor de depistare si clasificare a problemelor comunitare. In cadrul activitatii tinerii lideri urmeaza sa aduca propuneri de rezolvare a problemelor in cauza si sa identifice cele Citeste»

Ghidul Educației Ecologice

Aici găsiți Ghidul Educației Ecologice RO     http://issuu.com/maiaporombrica/docs/gid_tipar_ro_cite_o_foaie_pe_pagina

МГИД_web

Să renaştem verdele magic al naturii !

Şcoala din satul Baccealia  este insula spiritualităţii în comunitate. Aici învaţă 141 de copii. Şcoala noastră este  cea mai frumoasă şi prietenoasă , dar vrem s-o facem şi mai atrăgătoare, mai bine cunoscută în ţară. Noi , membrii “Focus” grupului împrenă cu coordonatorul adult doamna Svetlana Ţîbîrnă am luat iniţiativa să  înverzim  zona şcolii. Pentru satisfacerea necesităţilor ne-am  inclus  în activităţile din cadrul Proiectului “Tinerii construiesc poduri ecologice “ finanţat de Fundaţia Est Europeană.

Înverzirea coridorului şcolii din Baccealia

Baccealia2

ЭКА: ДЕЛАЙ КАК МЫ, ДЕЛАЙ С НАМИ, ДЕЛАЙ ЛУЧШЕ НАС!

ecaЭтот текст посвящен тем, кому нравятся наши инициативы, и кто хотел бы сам делать подобные в своих городах. На нашем сайте мы регулярно выкладываем все инструкции, макеты афиш, раздаточных материалов, полезные ссылки для реализации инициатив. Просим прочитать это небольшое вступление к разделу «Делай как мы!» и несколько просьб по использованию приведённых здесь материалов.

Мы в ЭКА любим экспериментировать. Мы берём новые для нас эко-темы и проблемы, которые считаем важными, и делаем для начала простые креативные события и акции, чтобы начать работать с той или иной темой.

Например, мы хотели работать с темой переработки отходов, и начали с простой акции „Субботка-Переработка” (ежемесячные ECA1_webволонтерские пункты приема вторсырья у населения), которая очень активно развивается и нравится людям. Или мы хотели доносить до людей информацию об вреде пластиковых пакетов для природы и о безопасных альтернативах, и придумали персонажей „Пакеты-убийцы” и акцию „Распаковка”. И таких форматов в нашей копилке становится все больше.

Конечно, мы „выращиваем” эти инициативы в системную работу с долгосрочными результатами. Однако эти простые, понятные, иногда смешные акции понятны и близки каждому. Их достаточно просто готовить и делать, в них просто участвовать, они приносят конкретные результаты – например, в виде сданной в переработку макулатуры, которая не стала мусором на полигонах, или детей и их родителей, которые стали носить экосумки.

Экологические проекты государственного учреждения образования «Гимназия №1 г.Барановичи», Республика Беларусь

Belarus_1_web«Если нас действительно беспокоит будущее нашей планеты, то мы должны перестать надеяться, что кто-то решит все проблемы»      (Джейн Гудалл_

 

Слово «экология» прочно вошло в наш обиход. Его можно услышать по радио и в телепередачах, в разговорах на бытовую тему, прочитать в газетах и журналах.  Произошло это не случайно. С развитием цивилизации воздействие людей на природу становилось все более и более мощным и к концу ХХ столетия приобрело планетарный характер. Природа сама не могла уже залечить нанесенные ей раны. Первыми забили тревогу ученые, потом врачи, журналисты и политики. Слово «экология» стало модным. К сожалению, его стали употреблять к месту и не к месту, зачастую не понимая серьезности экологических проблем.

ACŢIUNI ECOLOGICE

Motto:
       „Învăţaţi-i pe copiii voştri ceea ce i-am învăţat şi noi pe ai noştri: că pământul, cu tot ce are frumos, este mama noastră. Tot ceea ce i se întâmplă pământului va ajunge să li se întâmple şi copiilor acestui pământ.  Noi ştim cel puţin atât: nu pământul aparţine omului, ci omul aparţine pământului. Omul este firul care ţese drama vieţii şi ceea ce-i face pământului îşi face lui însuşi.”

Sieux Seattle

 

Prof. Iuliana TRAŞCǍ,Romania1_web

 Şcoala Gimnazialǎ

”Gh. Popescu”, Mǎrgineni, Olt, ROMÂNIA

 

REZUMAT

Educaţia ecologică nu-şi atinge scopul decât dacă este diseminată în societate, dacă comunitatea locală este receptivă la problemele de mediu înţelegând necesitatea adoptării unui comportament ecologic. Comunitatea locală trebuie să înţeleagă că de noi toţi depinde calitatea vieţii de azi, dar şi de mâine. De respectarea principiilor de dezvoltare durabilă depinde viitorul omenirii. Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea ce asigură necesităţile prezentului fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile lor nevoi. Cunoscând toate acestea este datoria noastră, a cadrelor didactice de azi dar şi a celor de mâine, să promovăm valorile educaţiei ecologice în comunitatea din care facem parte.

Bunele practici ale „Focus” – grupului

Pornind de la ideea că sufletul copiilor merită cu mult mai multă atenție decât prevede programa școlară, știind deasemenea că activitatea de voluntariat asigură un plus de experiență, de prieteni buni și de respect social și respect de sine, în toamna anului 2011 am încercat să organizez activitatea unui grup de tineri voluntari, tineri debordând de entuziasm. Împreună cu aceștia, în perioada noiembrie 2011 – mai 2012, am participat la diferite stagii organizate în cadrul Proiectului „Participarea tinerilor la dezvoltarea comunității” finanțat de Fundația Est – Europeană, în cadrul cărora am luat deprinderea de a identifica problemele comunității, participarea la viața comunității, implementarea și evaluarea acțiunilor comunitare ș.a. „Focus” – grupul face parte din Rețeaua Tinerilor Lideri din raionul Căușeni, activând în cadrul gimnaziului „Grigore Vieru”, satul Baccealia.

Bacc_1

  • O ședință a tinerilor lideri. Decembrie 2011

În pădurea de sub coasta satului şerpuieşte un izvor cu apă rece, cristalină. Apa acestui izvoraş potoleşte setea multor localnici. Fiind exploatat de mai mulţi ani, asupra izvorului s-a făcut observată influienţa timpului. Aspectul lui inestetic a determinat grupul de iniţiativă „Focus – grup” să desfășoare în perioada 07 mai – 15 mai 2012 o acţiune comunitară „Izvor curat – apă curată” care a avut scopul de a mobiliza tinerii din școală în acțiuni de salubrizare și amenajare a teritoriului de lângă izvor. Acţiunea a început cu lucrări de curăţare a izvorului şi canalului de scurgere a apei, lucru realizat de băieţii din cl. V-VI, iar fetiţele din clasele respective au curăţat de vreascuri şi deşeuri terenul aferent izvorului. În rezultat a fost amenajat izvorul, instalate o masă, și mai multe bănci în preajma lui.

GHID. DREPTURILE ECOLOGICE ALE OMULUI

IMG_5900

Constituția Republicii Moldova garantează, la articolul 37, dreptul fiecărui om la un mediu înconjurător sănătos, adică neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viață și sănătate. Acest drept este unul natural. El apare de la naștere și rezultă din legătura care există între om și natură. Dreptul la un mediu înconjurător sănătos este un drept social-economic fundamental, care asigură dezvoltarea materială, fizică și culturală a persoanei, permiţând acesteia să participe cât mai activ posibil la viaţa socială. În temeiul lui, statul asigură și protejează următoarele drepturi ecologice ale omului[1]:

ГИД. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

IMG_5902_web

Конституция Республики Молдова гарантирует, в статье 37, право каждого человека на благоприятную окружающую среду, то есть на среду экологически безопасную для жизни и здоровья. Это право является естественным. Оно появляется с рождения и основывается на связи, существующей между человеком и природой. Право на благоприятную окружающую среду является фундаментальным социально-экономическим правом, которое обеспечивает материальное, физическое и культурное развитие личности, позволяя ей активнее участвовать в социальной жизни. На его основании, государство обеспечивает и защищает следующие экологические права человека[1]:

Grupul Ecologic Școlar

IMG_5756_webVacanța e mai frumoasa cind ai prieteni apa, aerul, soarele. Deaceea un grup de initiative in frunte cu elevii Porombrica Alexandru si Lazari Marin, ghidati de invatatoarea Verstiac Alina, au fost acei care au format un Grup Ecologic școlar de elevi dornici de a face primii pasi in solutionarea problemelor ecologice in cadrul proiectului “Tinerii construiesc poduri ecologice”.

Sint pasi simpli, dar fiind urmati de fiecare, societatea ar putea face pasi impunatori in ocrotirea mediului, protectia naturii si un viitor mai sanatos.

Astfel, pe 22 iunie, in Casa Sociala “Nadejda” tinerii ecologisti i-au avut ca oaspeti pe expertii Miscarii ecologice din Rusia Iulia Afanasieva si Alexandr Gurov. Pe linga faptul ca au aflat despre actiunile de colecare a maculaturii, de sadire a copacilor, actiunea “Pachetul ucigas”,

Powered by WordPress | Designed by: Mobil Web | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv